Stanisław Betley, ur 1955 roku

Studia matematyczne (topologia algebraiczna) ukończone w 1979 roku i od tego czasu jestem związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pokonywałem wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego.

 1. Biografia naukowa:

  • doktorat na University of Notre Dame (Indiana, USA) w 1985 roku
  • habilitacja 1994 roku na Uniwersytecie Warszawskim
  • tytuł naukowy w 2005 roku
  • Dłuższe staże naukowe na uniwersytetach w : Berkeley (USA), Bielefeld (Niemcy) , Aarhus (Dania), Oslo (Norwegia), Paryż (Francja), Sztokholm (Szwecja), Urbana –Champaigne (USA).
 2. Aktywność na Uniwersytecie Warszawskim:

  • 1995-1999 prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
  • 2005-2012 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
  • 1996-2012 członek Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (socjalno-bytowej, budżetowej, kadrowej i ds. organizacji i rozwoju przestrzennego)
 3. Inna aktywność:

  • Współorganizator serii konferencji międzynarodowych organizowanych w Polsce zatytułowanych “Topologia Algebraiczna” w latach 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.
  • Współtwórca i pierwszy redaktor czasopisma “Central European Journal of Mathematics”.
  • Inicjator powstania Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych, które zostało założone wspólnie przez Instytut Matematyczny PAN i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W 2012 WCNM uzyskało status Krajowego naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).